Algemene Voorwaarden

 
 • Om meningsverschillen en/of problemen te voorkomen kunt u hier onze voorwaarden lezen.

  Op alle ontwerpen van easyXL rusten © Copyrights.

  easyXL en/of haar werknemers is/zijn in geen enkel geval aansprakelijk te stellen voor de inhouden, wel of niet juist aangeleverd, links en/of

  gevolgen van de ontworpen/te beheren website(s) en is/zijn totaal schadeloos gesteld door de opdrachtgever, dan al niet eigenaar, van de betreffende website bij het accepteren van een opdracht tot het ontwerpen/vervaardigen, onderhouden en/of beheren van een website en houdt zich tevens het

  recht voor aanvragen, onderhoud en/of beheer te weigeren, één en ander in de ruimste zin van het woord.

  Betalingen dienen binnen 15 dagen, netto, zonder aftrek van enige korting, incl. BTW, na factuurdatum bijgeschreven te zijn op onze bankrekening welke genoemd wordt op de factuur. easyXL houdt zich het recht voor automatische incasso te eisen wanneer zij dat in bepaalde gevallen nodig acht.

  Geregistreerde domeinen zijn en blijven eigendom van easyXL tenzij opdrachtgever expliciet ten tijde van opdracht en uitvoering aangeeft deze op zijn of andere naam te stellen.

  easyXL heeft het recht de ontworpen, onderhouden en/of te beheren website te blokkeren wanneer betalingen die betrekking hebben tot of te maken hebben met, deze website niet of niet tijdig, dan al niet geheel, binnen voorgenoemd termijn worden voldaan.

  easyXL is dan ook totaal niet aansprakelijk te stellen voor deze gevolgen, één en ander in de ruimste zin van het woord.

  Gegevens benodigd voor de juiste werking van gerealiseerde apps, welke als persoonlijk en/of als data gezien kunnen worden, dan al niet gegenereerd tijdens gebruik of toegestaan door gebruiker, worden met de meeste zorgvuldigheid behandeld voor diagnostisering ten behoeve van optimalisatie en door niet aan derden verkocht te worden.

  easyXL heeft het recht de voorwaarden ten alle tijden te wijzigen zonder daarvoor haar website bezoekers te attenderen. Uiteraard worden deze wijzigingen wel medegedeeld aan haar klanten.

  Wanneer wij een opdracht accepteren gaan wij er van uit dat de opdrachtgever onze voorwaarden gelezen en begrepen heeft en zich daarmee conformeerd.

 
 

CONTACT

DEEL ONS SOCIAL:

Het is vandaag: Vrijdag 28 februari 2020

DOMEINNAAM BEMIDDELING

 • Laat ons voor u bemiddelen tijdens het overnemen van een geregistreerd domeinnaam.

  De verkoper ziet ons als handelaar en niet als eindgebruiker.